بیره‌وه‌ری
 
ئاراس محسن دزه‌یی آحداث عاصرتها
ئاراس سه‌عید ناکام بیره‌وه‌ریه‌کانی سه‌عید ناکام
ئاراس نیکۆس کازانتزاکیس په‌یام بۆ گریکستان
ئاراس ترجمه : رونی محمد دملی حیاتی الکوردیه - نورالدین زازا
ئاراس عه‌قیله ڕواندزی وه‌بیرم دێنۆ